S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Kliknutím na tlačítko "OK" souhlasíte s použitím preferenčních, statistických i marketingových cookies pro nás i naše partnery. Funkční cookies jsou v rámci zachování funkčnosti webu používány po celou dobu procházení webem. Podrobné informace a nastavení ke cookies najdete zde.

www.africke-masky.cz


Internetová prodejní galerie Afrického umění

V naší galerii naleznete krásné příklady ze dřívější části naší sbírky afrických domorodých předmětů. Většina předmětů již nemá aktuální cenu a jejich současnou a mnohem nižsí cenu cenu naleznete buď v tomto e-shopu vyhledáním podle inventárního čísla předmětu, anebo telefonickým dotazem na čísle 792 304 062.


Máme rádi Afriku a cestujeme po ní křížem krážem. Většina nabízených předmětů pochází přímo z našich cest po Africe. Každý rok pořádáme 2 soukromé expedice. O naše zážitky se dělíme s veřejností. Každý rok v letním období pořádáme výstavy fotografií z našich expedic v Praze v Galerii Nora v Gorazdově ulici. Většinou v červenci a v srpnu. Výstavy fotografií jsou doprovázeny prodejem domorodých afrických předmětů, které lze zakoupit i v tomto e-shopu.

Majka a Olda Mikušovi


Část výtěžku z prodeje afrických předmětů v tomto e-shopu je zasílána jako humanitární pomoc do nejhůře postižených míst v Africe prostřednictvím Nadace Světového fondu dětí.

Michal Koudelka


Za tento e-shop vděčíme firmě Bohemia Soft a jejímu systému Webareal. Ukázal se pro nás jako nejlepší systém pro tvorbu e-shopů rychle a zdarma a pomohl nám vytvořit e-shop během velmi krátké doby. Děkujeme :-)


 

 

120x600-2cz.png


GDPR A OBCHODNÍ PODMÍNKY
Podmínky ochrany osobních údajů


Datum poslední aktualizace 31.8.2018

Podmínky ochrany osobních údajů

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují způsob, jakým zacházíme s osobními údaji našich zákazníků a návštěvníků stránek. Text je v souladu s aktuální legislativou a snažili jsme se jej napsat tak, aby byl pro každého čtenáře co nejvíce srozumitelný.

Hlavní zákony a nařízení, ze kterých text vychází, jsou

  • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR)

Pokud potřebujete získat ještě podrobnější informace o pravidlech, povinnostech a právech, kterými se řídíme, doporučujeme nahlédnout do těchto zákonů a nařízení.

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

1.1 Správcem Vašich osobních údajů, dle čl. 4, odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je společnost Michal Koudelka, IČ 75505631, se sídlem Brunclíkova 1829/9, Praha 6, 162 00 („my“ nebo „správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou následující:

- Adresa pro doručování: Brunclíkova 1829/9, Praha 6, 162 00

- email: afro-art@seznam.cz

- telefon: +420 792 304 062

1.3 Dle čl. 4 odst. 1 GDPR se osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě („vy“ nebo „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

3. Zákonné důvody pro zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvody pro zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (uplatní se vždy podle Vaší konkrétní situace):

3.1.1 Plnění smlouvy (nejčastěji vyřizování objednávky) mezi Vámi a správcem, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy, úkony bezprostředně s plněním smlouvy související a plnění práv a povinností ze smluvního vztahu přímo vyplývající. Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (např. jméno v kombinaci s adresou a dalšími kontaktními údaji). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, protože bez nich není možné smlouvu uzavřít a tedy ani ze strany správce plnit.

  • 3.1.1.1 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

3.1.2 Oprávněné zájmy správce, v souladu s GDPR, definované níže.

3.1.3 Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

4. účely zpracování osobních údajů

4.1 Účely zpracování osobních údajů jsou nebo mohou být (vždy podle Vaší konkrétní situace):

4.1.1. Splnění smlouvy uzavřené se zákazníkem, nejčastěji vyřízení objednávky, a zákonné povinnosti z plnění smlouvy vyplývající

4.1.2 Marketingové činnosti, nejčastěji pak zasílání obchodních sdělení, v souladu se zákonnými důvody

4.1.3 Přiměřené zjišťování spokojenosti s poskytnutým zbožím nebo službami

4.1.4 Zveřejnění komentáře na webové stránce, je-li přímo uživatelem vložen komentář k nějaké stránce.

4.2 Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

5. Oprávněné zájmy správce osobních údajů

5.1 Oprávněné zájmy správce ve vztahu ke zpracování osobních údajů jsou definovány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm f) GDPR a s odst. 47 preambule GDPR

5.2 Mezi tyto oprávněné zájmy správce patří:

5.2.1 Poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR a odst. 47 preambule GDPR,

5.2.2 Dotazování zákazníků na jejich spokojenost s nákupem a poskytovanými službami

6. Další příjemci osobních údajů

6.1 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zejména zasilatelské společnosti, případně jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

6.2 Dalšími příjemci Vašich osobních údajů mohou být také dodavatelé služeb, kteří provádějí činnosti související s provozem správce, například společnosti zajišťující programátorské služby, služby informačních technologií (např. databáze, ekonomický systém), účetní služby nebo marketingové služby. Správce prohlašuje, že v takových případech učinil a bude činit veškerá potřebná organizační a technická opatření pro náležitou ochranu osobních údajů v souladu s GDPR.

6.3 Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pokud to přímo nevyplývá ze zákonných důvodů (například objednávka s doručením mimo EU a nutné předání údajů místnímu dopravci).

7. Doba uložení osobních údajů

7.1 Jsou-li údaje zpracovávány ze zákonných důvodů, pak budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

7.2 Jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu, pak jsou zpracovávány nejdéle do té doby, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle pak 10 let od udělení souhlasu, nebo od poslední provedené objednávky (uplatní se možnost, která nastane později)

8. Práva subjektu údajů

8.1 Nemáte povinnost osobní údaje správci poskytnout. Pokud je však poskytnutí Vašich osobních údajů nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (např. e-mail pro potvrzení objednávky, jméno a fyzická adresa pro doručení zboží, aj.) bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít (tj. není možné dokončit objednávku) či jí ze strany správce splnit.

8.2 V souladu s čl. 21 odst. 1 a 2 GDPR máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů nebo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, zejména pokud se zpracovávají pro účely přímého marketingu. Správce pak tyto osobní údaje již dále nezpracovává, pokud jej k tomu nenutí jiné zákonné důvody, které převažují na zájmy nebo právy subjektu údajů.

8.3 Dále máte, za podmínek stanovených v GDPR, právo:

8.3.1 na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

8.3.2 na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,

8.3.3 na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

8.3.4 na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

8.3.5 na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

8.3.6 na vznesení námitky proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

V případě takových požadavků kontaktujte správce na výše uvedených kontaktních údajích.

8.4 Pokud byste se domníval/a, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno GDPR, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a jejich úložišť v elektronické i listinné podobě a že ke zpracovávaným osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.2 S těmito podmínkami souhlasíte také v případě zaškrtnutí souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

10.3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách. V případě materiálních změn Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, v případě že byla správci poskytnuta.


Obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace 31.8.2018

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci provozování internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Afro-art.cz, jehož provozovatelem je společnost Michal Koudelka, Brunclíkova 1829/9, Praha 6, 162 00, IČ 75505631, dále jen prodávající. Kupujícím je každý, kdo odeslal objednávku prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.afro-art.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tato zaslaná objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zaplacení kupní ceny lze učinit následujícími způsoby:

- bankovním převodem na číslo účtu 2000119537/2010

- platbou dobírky při převzetí

- platbou v hotovosti při osobním odběru zboží

Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu Afro-art.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě osobního odběru zboží akceptujeme i telefonické objednávky na telefonním čísle 792 304 062.

Dodací lhůta

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 8 pracovních dnů od objednávky. Prodávající má právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že objednané zboží je uskladněné v jiném městě. O případné delší dodací lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Důležité upozornění

Předměty prodávané v internetovém obchodě Afro-art.cz nejsou nové a častokrát sloužily dlouhou dobu svým původním majitelům, takže mohou nést stopy opotřebování (patina, odřená barva) a vysychání (praskliny), či stopy po přítomnosti ve dřevě žijících druhů hmyzu. Nabízené předměty jsou obvykle ošetřené plynem metal bromhixid, který by měl zahubit veškeré druhy hmyzu, což vede taktéž i k důkladné terminaci všech vývojových stadií dřevokazných organismů. V ostatních případech nákazy jsou předměty ošetřeny bezbarvým postřikem Lignofix.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) do 4 hodin od objednání a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující má právo podle § 53 občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

1.. Odešlete dopis (na adresu Michal Koudelka - Afro-art.cz, Brunclíkova 9, 162 00 Praha 6) nebo email (na afro-art@seznam.cz) s textem:  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.

2.. Zboží doručte na naši adresu.

3.. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato, doporučujeme Vám zboží pojistit.

4.. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

5.. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část bez udání důvodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace zboží

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím při převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis poškození zboží. Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě potřeby reklamace kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Poškození zboží Českou poštou:

V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně se vydejte s balíčkem na Českou poštu a sepište protokol o poškození zboží. Pozor: reklamaci z důvodu poškození zboží přepravou lze na České poště uplatnit do dvou pracovních dnů od převzetí zboží!  Na pozdější reklamace nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu s Českou poštou nemůžeme brát ohled. Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

Poškození zboží Spediční službou:

V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 739 020 211. Pozor: na nahlášení poškození spediční službou máte dva pracovní dny od převzetí zboží! Pracovník spediční služby Vás obratem kontaktuje a sepíše s Vámi formulář o poškození zboží přepravou. Na pozdější nahlášení reklamace poškození přepravou nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu se spediční službou nemůžeme brát ohled. Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.  Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Ochrana osobních údajů

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající dle v samostatném článku výše uvedených podmínek.

Sleva 10 procent

Provozovatel internetového obchodu Afro-art.cz, společnost Michal Koudelka prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou v průběhu využívání internetového obchodu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Zákazník současně s odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů v nezbytném rozsahu. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám ani je jinak nezneužije. Mailové adresy uvedené v objednávce může provozovatel internetového obchodu použít k rozesílání newsletterů a obchodních sdělení. Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele Michal Koudelka - Afro-art.cz, Brunclíkova 9, 162 00 Praha 6. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo zákazníka. Zákazník má možnost zaregistrovat se do e-shopu jako jeho uživatel s přihlašovacím jménem a heslem. Tato registrace není povinná a není ani nezbytná pro objednání zboží. Registrací do eshopu uživatelským jménem a heslem zákazník získá pro veškeré své budoucí objednávky v e-shopu Afro-art.cz slevu 10 procent. Sleva je automatická po přihlášení zákazníka do e-shopu Afro-art.cz jeho uživatelským jménem a heslem. E-shop veškeré ceny všeho zboží přepočítá a sníží o 10 procent. Registrací do e-shopu jako uživatel dává zákazník provozovateli e-shopu souhlas s použitím jeho mailové adresy k rozesílání newsletterů e-shopu a obchodních sdělení. Zákazník má právo na odmítnutí použití jeho mailové adresy k rozesílání newsletterů a obchodních sdělení e-shopu Afro-art.cz. Toto odmítnutí musí být zasláno na e-mailovou adresu afro-art@seznam.cz ve srozumitelné formě a s uvedením uživatelského přihlašovacího účtu a hesla. Provozovatel internetového obchodu Afro-art.cz si vyhrazuje právo na základě konkrétní situace dle svého uvážení posoudit a případně zrušit slevu 10 procent, kterou zákazník registrací nabyl jako výhodu vůči ostatním neregistrovaným zákazníkům e-shopu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

N2ZmYzE