www.africke-masky.cz


Internetová prodejní galerie Afrického umění

V naší galerii naleznete krásné příklady ze dřívější části naší sbírky afrických domorodých předmětů. Většina předmětů již nemá aktuální cenu a jejich současnou a mnohem nižsí cenu cenu naleznete buď v tomto e-shopu vyhledáním podle inventárního čísla předmětu, anebo telefonickým dotazem na čísle 792 304 062.


Máme rádi Afriku a cestujeme po ní křížem krážem. Většina nabízených předmětů pochází přímo z našich cest po Africe. Každý rok pořádáme 2 soukromé expedice. O naše zážitky se dělíme s veřejností. Každý rok v letním období pořádáme výstavy fotografií z našich expedic v Praze v Galerii Nora v Gorazdově ulici. Většinou v červenci a v srpnu. Výstavy fotografií jsou doprovázeny prodejem domorodých afrických předmětů, které lze zakoupit i v tomto e-shopu.

Majka a Olda Mikušovi


Část výtěžku z prodeje afrických předmětů v tomto e-shopu je zasílána jako humanitární pomoc do nejhůře postižených míst v Africe prostřednictvím Nadace Světového fondu dětí.

Táňa a Michal Koudelkovi


Za tento e-shop vděčíme firmě Bohemia Soft a jejímu systému Webareal. Ukázal se pro nás jako nejlepší systém pro tvorbu e-shopů rychle a zdarma a pomohl nám vytvořit e-shop během velmi krátké doby. Děkujeme :-)


 

 

120x600-2cz.png

IN TIME

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace 13.3.2018

Úvodní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím v rámci provozování internetového obchodu. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Afro-art.cz, jehož provozovatelem je společnost Michal Koudelka, Brunclíkova 1829/9, Praha 6, 162 00, IČ 75505631, dále jen prodávající. Kupujícím je každý, kdo odeslal objednávku prostřednictvím tohoto internetového obchodu.

Objednávky

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.afro-art.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Tato zaslaná objednávka je prodávajícím považována za platný a závazný návrh kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované objednávkovým formulářem. Kupní smlouva je uzavřena dodáním a převzetím objednaného zboží kupujícím. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce jako dodací adresa. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou úplného zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Zaplacení kupní ceny lze učinit následujícími způsoby:

- bankovním převodem na číslo účtu 2000119537/2010

- platbou dobírky při převzetí

- platbou v hotovosti při osobním odběru zboží

Vyplněním registračního formuláře, či závazné emailové objednávky v rámci internetového obchodu Afro-art.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. V případě osobního odběru zboží akceptujeme i telefonické objednávky na telefonním čísle 792 304 062.

Dodací lhůta

Prodávající odešle zboží zákazníkovi zpravidla do 8 pracovních dnů od objednávky. Prodávající má právo na prodloužení dodací lhůty v případě, že objednané zboží je uskladněné v jiném městě. O případné delší dodací lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží bude kupující neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Důležité upozornění

Předměty prodávané v internetovém obchodě Afro-art.cz nejsou nové a častokrát sloužily dlouhou dobu svým původním majitelům, takže mohou nést stopy opotřebování (patina, odřená barva) a vysychání (praskliny), či stopy po přítomnosti ve dřevě žijících druhů hmyzu. Nabízené předměty jsou obvykle ošetřené plynem metal bromhixid, který by měl zahubit veškeré druhy hmyzu, což vede taktéž i k důkladné terminaci všech vývojových stadií dřevokazných organismů. V ostatních případech nákazy jsou předměty ošetřeny bezbarvým postřikem Lignofix.

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího (vrácení zboží)

Kupující má právo odstoupit od objednávky (návrhu kupní smlouvy) do 4 hodin od objednání a to bez jakéhokoliv postihu. Kupující má právo podle § 53 občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:

1.. Odešlete dopis (na adresu Michal Koudelka - Afro-art.cz, Brunclíkova 9, 162 00 Praha 6) nebo email (na afro-art@seznam.cz) s textem:  "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu)." Datum a podpis.

2.. Zboží doručte na naši adresu.

3.. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato, doporučujeme Vám zboží pojistit.

4.. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.

5.. Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Odstoupení od návrhu kupní smlouvy (objednávky) ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část bez udání důvodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

Reklamace zboží

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím při převzetí prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do 3 od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis poškození zboží. Adresa a kontakty pro reklamace jsou shodné s adresou a kontakty uvedenými na těchto internetových stránkách. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal. Do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě potřeby reklamace kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem a zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací.

Poškození zboží Českou poštou:

V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně se vydejte s balíčkem na Českou poštu a sepište protokol o poškození zboží. Pozor: reklamaci z důvodu poškození zboží přepravou lze na České poště uplatnit do dvou pracovních dnů od převzetí zboží!  Na pozdější reklamace nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu s Českou poštou nemůžeme brát ohled. Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

Poškození zboží Spediční službou:

V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 739 020 211. Pozor: na nahlášení poškození spediční službou máte dva pracovní dny od převzetí zboží! Pracovník spediční služby Vás obratem kontaktuje a sepíše s Vámi formulář o poškození zboží přepravou. Na pozdější nahlášení reklamace poškození přepravou nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu se spediční službou nemůžeme brát ohled. Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu Afro-art.cz, společnost Michal Koudelka prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Veškeré poskytnuté osobní nebo firemní údaje, které zákazníci poskytnou v průběhu využívání internetového obchodu jsou považovány za důvěrné a chráněné dle příslušných předpisů. Zákazník současně s odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ke zpracování údajů v nezbytném rozsahu. Prodávající se zavazuje, že údaje neposkytne třetím osobám ani je jinak nezneužije. Mailové adresy uvedené v objednávce může provozovatel internetového obchodu použít k rozesílání newsletterů a obchodních sdělení. Zákazník má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníků, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele Michal Koudelka - Afro-art.cz, Brunclíkova 9, 162 00 Praha 6. V této žádosti musí být uvedeno přihlašovací jméno a heslo zákazníka. Zákazník má možnost zaregistrovat se do e-shopu jako jeho uživatel s přihlašovacím jménem a heslem. Tato registrace není povinná a není ani nezbytná pro objednání zboží. Registrací do eshopu uživatelským jménem a heslem zákazník získá pro veškeré své budoucí objednávky v e-shopu Afro-art.cz slevu 10 procent. Sleva je automatická po přihlášení zákazníka do e-shopu Afro-art.cz jeho uživatelským jménem a heslem. E-shop veškeré ceny všeho zboží přepočítá a sníží o 10 procent. Registrací do e-shopu jako uživatel dává zákazník provozovateli e-shopu souhlas s použitím jeho mailové adresy k rozesílání newsletterů e-shopu a obchodních sdělení. Zákazník má právo na odmítnutí použití jeho mailové adresy k rozesílání newsletterů a obchodních sdělení e-shopu Afro-art.cz. Toto odmítnutí musí být zasláno na e-mailovou adresu afro-art@seznam.cz ve srozumitelné formě a s uvedením uživatelského přihlašovacího účtu a hesla. Provozovatel internetového obchodu Afro-art.cz si vyhrazuje právo na základě konkrétní situace dle svého uvážení posoudit a případně zrušit slevu 10 procent, kterou zákazník registrací nabyl jako výhodu vůči ostatním neregistrovaným zákazníkům e-shopu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Chyby a omyly v textech u produktů jsou vyhrazeny!!

NjJiYjYy